Handelsbetingelser

Generelt

Rørvig Street Food sørger for formidling af bestillinger af mad fra food trucks på pladsen på Rørvigvej 225. Dette sker via hjemmesiden roervigstreetfood.dk

Afhentning

Hvis du ved bestilling vælger afhentning sørger du selv for at hente din mad til det oplyste tidspunkt. Rørgiv Street Food fraskriver sig ethvert ansvar ifht. madens kvalitet, forsinkelse med tilberedning, fejl på ordren m.m. Det er ene og alene food truckens ansvar, og denne skal kontaktes direkte, hvis der er reklamationer på ordren. Food truckens kontaktoplysninger kan findes her på siden.

Levering

På de dage hvor der tilbydes levering, gælder følgende.

Det er kundens ansvar at sørge for at de informationer der afleveres ifbm. bestillingen er korrekte. Det vil sige navn, adresse samt telefonnummer. Såfremt vi ikke kan levere pga. mangelfuld adresse, og/eller forkert eller ukomplet telefonnummer, forbeholder vi os retten til at køre fra den oplyste adresse igen. Maden vil herefter blive kasseret.

I særlige tilfælde hvor trafikale eller vejrmæssige forhold, demonstrationer o.lign. gør sig gældende kan levering af det bestilte blive væsentligt forsinket. Dette anses som værende situationer som er ude af vore hænder, men vi sørger selvfølgelig for at informere i den grad vi har mulighed for det, og tilstræber levering så hurtigt forholdene tillader det.

 

Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven på mad fra tidspunktet for bekræftelse af bestillingen. Umiddelbart efter bekræftelse af ordren går maden i produktion, og vi kan ikke annullere denne hos food trucken.

 

Fejl og mangler

Ved modtagelse af maden skal kunden straks kontrollere den for fejl, mangler eller eventuelt manglende retter, og evt. reklamation skal øjeblikkeligt food trucken.

Rørvig Street Food driver hjemmesiden "roervigstreetfood.dk" og tilstræber, at denne fungerer optimalt, men Rørvig Street Food kan ikke garantere, at hjemmeside samt telefon- og mailsystemer til enhver tid er fejlfrit og i drift. Såfremt der opleves fejl- og driftforstyrrelser, kan vi altid kontaktes på kontakt@roervigstreetfood.dk

Betaling

Alle priser er i DKK og inkl. moms. Betaling foregår ved betaling via kreditkort eller Mobile Pay eller kontakt hos food trucken.

Misbrug og chikane

Ved misbrug eller mistanke om misbrug forbeholder Rørvig Street Food sig retten til at undlade at videreformidle en bestilling uden varsel.

Alle tilfælde af brug af urigtige oplysninger og anden form for misbrug vil blive politianmeldt med oplysning af blandt andet IP-nummer, der vil gøre det muligt for politiet at finde frem til personen bag oprettelsen.

 

Persondata

Rørvig Street Food vil ikke videregive de data vi kommer i besiddelse af, i forbindelse med håndteringen af din bestilling, til andre end den/de food trucks der bestilles mad fra.

ADRESSE

Rørvigvej 225
4500 Nykøbing Sjælland

ÅBNINGSTIDER

Kun åben for take away i øjeblikket.

KONTAKT RØRVIG STREET FOOD
FØLG OS

© 2020 Rørvig Street Food